Metode

METODE


Jeg er specialiseret som klinisk psykolog og hermed videreuddannet indenfor disse to nedenstående retninger:

Eksistentiel terapi

Eksistentiel terapi er særdeles velegnet til behandling af eksistentielle kriser, problemer samt konflikter, der måtte opstå i den fortløbende livsudvikling.


Alle mennesker kommer ud for problemer i løbet af en livstid, som fx personlige belastningstilstande, hvor ens livssituation er kaotisk, uoverskuelig eller ligefrem føles truet. I denne form for terapi, gives netop muligheden for at reflektere fokuseret på egne værdier og ønsker for livet, samt de på hvilke forhindringer, der måtte være i vejen for at leve bedst muligt.


Målet for terapien er afklaring og hjælp til at klienten finder netop sin måde at leve mere i overensstemmelse med egne værdier indenfor de rammer, der er realistiske og mulige. Således er klienten og dennes eksistens, identitet, valg i livet og handling i livet – i centrum for terapien, og der lægges særlig vægt på, at der gives plads og rum for fri refleksion og dialog.

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi er særdeles velegnet til behandling af bl.a. angsttilstande som fx fobier, socialangst, sygdomsangst og panikangst. Desuden til behandling af stress tilstande. Endvidere er kognitiv adfærdsterapi effektiv i forhold til behandling af depressioner.


I denne behandlingsform tages udgangspunkt i de tanker, klienten har om sig selv og andre, samt hvordan tankerne påvirker følelser, kropsfornemmelser og reaktionsmønstre og adfærd. Ofte kan negative og problemskabende tanker vise sig, at være skabt på antagelser, som i virkeligheden ikke er rigtige.


Terapiens mål er at få afdækket, hvad der er negative antagelser om sig selv, og hvad der er realistiske tanker. Dermed kan de urealistiske negative og ofte katastrofeprægede tanker korrigeres eller minimeres.


Terapien indebærer ”hjemmearbejde” i form af øvelser, som klienten og jeg sammen aftaler er relevante. Dette naturligvis i en omsorgsfuld rammesætning.

PSYKOLOGISK ASSISTANCE

Ofte er der mulighed for at tale med familie eller venner om svære livssituationer, men nogle gange kan det være en hjælp, at tale med en udenforstående om problemet. Derfor benytter mange mennesker sig af professionel psykologisk assistance.


Det giver god mulighed for at få afgrænset og afklaret en problematik, så der kan findes en løsning, findes nye og mere hensigtsmæssige handlemuligheder. Terapien giver endvidere mulighed for at konkretisere ellers kaotiske tanker, samt at skabe overblik og dermed mulighed for, at strukturere og løse et problem ad gangen.


I den første samtale fortæller du om din situation, og om de problemer, der får dig til at ønske terapi. Desuden om dine ønsker og forventninger til et samtaleforløb.


Behandlingsforløbet bliver tilpasset til dig og din problematik, både i metode og i varighed. Samtaleterapien bygger på dialog og samarbejde gennem hele forløbet, naturligvis gældende for begge metoder.