Fagområde

FAGOMRÅDER


Jeg har overenskomst med Sygesikringen, og modtager således klienter med henvisning fra egen læge, og er desuden tilknyttet Falck Healthcare som klinisk psykolog.

Supervision


Jeg yder individuel supervision til psykologer, som led i deres efteruddannelse til at opnå Autorisation samt til psykologer, der er i videreuddannelse til at blive Specialist godkendt – begge grupper indenfor Klinisk Psykolog - voksenområdet.

Endvidere supervision af supervision i specialistgodkendte psykologers supervisor uddannelse.


Desuden tilbyder jeg supervision til andre faggrupper indenfor sundhedsområdet, læger, sygeplejersker mv. 


Supervisionen omfatter primært case supervision, men for psykologer endvidere professions udvikling.


 • Angst
 • Depression
 • Sygdom og krise
 • Arbejdsrelateret stress
 • Mobning
 • Selvværdsproblemer
 • Ønske om personlig udvikling og ændring af livsstil

Terapi


Jeg tilbyder individuel samtaleterapi og rådgivning for unge og voksne, særligt i forhold til:

Med henvisning fra læge


I Danmark ydes der tilskud fra Den Offentlige Sygesikring, hvis din egen læge skønner, at du befinder dig i en krise, samt tilhører en af nedenstående grupper:


 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre - der kan også være tale om vidner hertil, eller andre indirekte ofre.
 • Trafik- og ulykkesofre. Ved trafikofre- eller ulykkesofre forstås den eller de direkte involverede, samt eventuelle indirekte involverede.
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom. Det kan også omfatte selve det at få diagnosen alvorlig/invaliderende sygdom.
 • Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom. Ved pårørende forstås normalt den nærmeste familie.
 • Pårørende ved dødsfald, inklusive forældre til et dødfødt barn.
 • Personer, der har forsøgt selvmord.
 • Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • Personer med let til moderat depression, fra 18 år.
 • Personer med let til moderat angstlidelse, herunder OCD (tvangslidelser) fra 18 år

AGERVANG PSYKOLOGPRAKSIS


V/Kirsten Karlsen

Overenskomst med offentlig sygesikring


Medlem af Dansk Psykolog Forening


CVR nr. 29482527