Fagområde

FAGOMRÅDER


Jeg har overenskomst med Sygesikringen, og modtager således klienter med henvisning fra egen læge. Jeg superviserer psykologer, der er på vej til autorisation samt til godkendelse som Specialist i Psykoterapi, Voksen klinisk og desuden til Specialist som Supervisior

Supervision


Jeg yder individuel supervision til psykologer, som led i deres efteruddannelse til at opnå Autorisation samt til psykologer, der er i videreuddannelse til at blive Specialist godkendt – begge grupper indenfor Klinisk Psykolog - voksenområdet.

Endvidere supervision af supervision i specialistgodkendte psykologers supervisor uddannelse.


Desuden tilbyder jeg supervision til andre faggrupper indenfor sundhedsområdet, læger, sygeplejersker mv. 


Supervisionen omfatter primært case supervision, men for psykologer endvidere professions udvikling.


 • Angst
 • Depression
 • Sygdom og krise
 • Arbejdsrelateret stress
 • Mobning
 • Selvværdsproblemer
 • Ønske om personlig udvikling og ændring af livsstil

Terapi


Jeg tilbyder individuel samtaleterapi og rådgivning for unge og voksne, særligt i forhold til:

Med henvisning fra læge


I Danmark ydes der tilskud fra Den Offentlige Sygesikring, hvis din egen læge skønner, at du befinder dig i en krise, samt tilhører en af nedenstående grupper:


 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre - der kan også være tale om vidner hertil, eller andre indirekte ofre.
 • Trafik- og ulykkesofre. Ved trafikofre- eller ulykkesofre forstås den eller de direkte involverede, samt eventuelle indirekte involverede.
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom. Det kan også omfatte selve det at få diagnosen alvorlig/invaliderende sygdom.
 • Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom. Ved pårørende forstås normalt den nærmeste familie.
 • Pårørende ved dødsfald, inklusive forældre til et dødfødt barn.
 • Personer, der har forsøgt selvmord.
 • Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • Personer med let til moderat depression, fra 18 år (vederlagsfrit 18-21 år).
 • Personer med let til moderat angstlidelse, herunder OCD (tvangslidelser) fra 18 år (vederlagsfrit 18-21år)