Baggrund


PROFESSIONEL BAGGRUND


Jeg har arbejdet som klinisk psykolog siden 1991

I årene frem til 2007, har jeg været ansat i Københavns Kommune, derefter på krisecentret Kvindehjemmet Jagtvej, på døgnbehandlingsinstitutionen Familietilbuddet, og derfra i Studenterrådgivningen afdeling DTU i Lyngby. I alle disse år har jeg behandlet unge og voksne i individuel samtaleterapi.


I 2007 valgte jeg at nedsætte mig som fuldtidspraktiserende psykolog, og fik overenskomst med sygesikringen 1. januar 2009 - ophørt 1/11-2022 grundet delvis pensionering. 

UDDANNELSE

- Cand. Psyk. fra Københavns Universitet i 1991

- Autoriseret af Socialministeriets Psykolognævn i 1996

Overbygning herefter :

- 4 årig Specialistuddannelse i Klinisk Psykologi

  • Eksistentiel Psykologi samt     
  • Kognitiv Adfærdsterapi

-  2 årig Specialistuddannelse som Supervisor (Klinisk Psykologi)


Som Autoriseret og Specialistuddannet psykolog samt dataansvarlig,  behandler jeg alle dine personoplysninger efter gældende lovgivning, og overholder Privatlivspolitik og GPDR reglerne. Jeg har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger om samtaler eller mine klienter. Jeg er journalpligtig, og alle journaler opbevares fortroligt i 5 år, hvorefter de slettes. Jeg er bekendt med - og arbejder efter - Persondataloven.


Jeg arbejder efter Etiske principper for Nordiske Psykologer - med omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed (upartisk og uden fordomme).


Har du klager til behandlingen i min klinik, hører jeg meget gerne om det. Vil du klage officielt, skal dette ske via Psykolognævnet. Jeg stiller mig naturligvis til rådighed for vejledning, og vil være behjælpelig med proceduren for at klage.


Hvis du ønsker at indberette utilsigtede hændelser, er jeg ligeledes behjælpelig med proceduren for dette.


Jeg er medlem af 2 erfa-grupper, der hver mødes en gang om måneden, samt deltager løbende i kurser, hvor jeg fortsat udbygger min faglige ekspertise.