Baggrund

KIRSTEN

KARLSEN

Autoriseret Psykolog, Specialist i Klinisk Psykologi og Psykoterapi

PROFESIONEL BAGGRUND


Jeg er praktiserende psykolog med ydernummer, og har min klinik i Hørsholm Kommune. Jeg har arbejdet som klinisk psykolog i 29 år, nemlig siden 1991, hvor jeg startede i Københavns Kommune i Socialforvaltning Brønshøj-Husum.


I årene frem til 2007, har jeg desuden været ansat på krisecentret Kvindehjemmet Jagtvej, på døgnbehandlingsinstitutionen Familietilbuddet, og derfra i Studenterrådgivningen afdeling DTU i Lyngby. I alle disse år har jeg behandlet unge og voksne i individuel samtaleterapi, og har desuden haft grupper for klienter med fælles problematikker i korterevarende forløb.


I 2007 valgte jeg at nedsætte mig som fuldtidspraktiserende psykolog, og fik overenskomst med sygesikringen i 2008. Jeg har haft min praksis  i to lægehuse i Lyngby-Tårbæk Kommune fra april 2007 - september 2016 - og   flyttede derfra til min nuværende klinikadresse i Hørsholm fra 1. oktober 2016.


UDDANNELSE

- Cand. Psyk. fra Københavns Universitet i 1991

- Autoriseret af Socialministeriets Psykolognævn i 1996


Overbygning herefter :

- 4 årig Specialistuddannelse i Klinisk Psykologi

  • Eksistentiel Psykologi samt     
  • Kognitiv Adfærdsterapi

-  2 årig Specialistuddannelse som Supervisor (Klinisk Psykologi)


Som Autoriseret og Specialistuddannet psykolog følger og overholder jeg de til enhver tid gældende  krav om journalføring og tavshedspligt.


Jeg deltager løbende i kurser, hvor jeg fortsat udbygger min faglige ekspertise.

AGERVANG PSYKOLOGPRAKSIS


V/Kirsten Karlsen

Overenskomst med offentlig sygesikring


Medlem af Dansk Psykolog Forening


CVR nr. 29482527